İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız :

Hızla büyüyen ve gelişmekte olan şirketimize, bilgi, beceri ve yetenekleriyle artı değerler katacak, gelişime ve değişime öncülük edecek insan kaynağını yaratmak, mevcut insan kaynağının sürekli gelişimini, mutluluğunu ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmek, hizmet kalitesini sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansının geliştirilmesine ve profesyonel gelişme olanaklarının oluşturulmasına tam destek vermek, yasal süreçlere tam anlamıyla uygun bir anlayışla Şirket’in vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlediği hedeflerin gerçekleşme performansına katkı sağlamak ana politikamızdır.