Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi süreci ile bir taraftan şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken, diğer taraftan da hedeflere ulaşım sürecinde çalışanların katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi, motive edici bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kişisel gelişimi amaçlarız.

Performans Değerlendirme :

Çalışanlarımızın şirket hedefi paralelinde doğru hedeflere yönelmelerini sağlayarak, çalışanların performanslarını daha etkin kullanmalarını ve objektif değerlendirilmelerini amaçlarız. İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımızın bir parçası olarak her yıl şirket hedeflerini bölüm ve bireylere indirgerken, bireysel hedeflerle çalışanlarımızın büyük resmin hangi parçasına katkı sağladıklarını anlamalarına hizmet ederiz.

  • Genel Merkez Performans Değerlendirme :

Genel merkezimizde yılda 1 defa olmak üzere Performans Değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışanlarımızın yıl boyunca sorumlu olacağı hedef ve yetkinlikleri yöneticileri tarafından belirlenerek, çalışanlarımızla karşılıklı müzakere sonucunda kayıt altına alınır. İlgili dönemin tamamlanmasının ardından hedeflerin gerçekleşme durumları şeffaf bir şekilde belirlenerek çalışanlarımızın performans puanları belirlenir.

  • Mağaza Performans Değerlendirme :

Mağaza çalışanlarımıza yılda 2 defa Performans Değerlendirmesi yapılmaktadır. Ticari ve Operasyonel alanlardaki önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşma oranları belirlenerek dijital ortamda çalışanlarla paylaşılır. Bu sonuçlara göre ortaya çıkan performans puanları prim, ücret gibi alanlarda değerlendirilmektedir.

  • Mağaza 180 Derece Performans Değerlendirme :

Mağazalarımızda yalnızca yöneticiler çalışanlarını değil, aynı zamanda çalışanlar da yöneticilerini değerlendirmektedir. Yılda 1 kez uygulanan bu performans değerlendirme sisteminde mağaza yöneticilerinin performans puanları belirlenmekte ve sonuçlara göre çeşitli ödüllendirme, eğitim ve diğer aksiyon planları hayata geçirilmektedir.

Prim :

  • 3 Aylık Teşvik Primi :

Mağaza personellerimize 3 ayda bir olmak üzere, üç aylık dönemlerdeki Satış, Sepet, PL hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre prim ödemesi gerçekleştirilmektedir.

  • Komisyon Primi :

Asaleten görev yapan mağaza müdürlerimiz hedef gerçekleşme durumundan bağımsız olarak, mağazalarının gerçekleşen ciroları üzerinden belirli bir oranda komisyon primi hak ederler. Bu prim aylık olarak hesaplanmaktadır.

  • Performans Primi :

Yılda iki defa uygulanan Mağaza Performans Değerlendirme sisteminin sonuçlarına göre, mağaza çalışanlarımız çeşitli kriterlere göre aylık maaşlarına ek olarak, her ay ödenmek üzere performans primi hak ederler.