İnsan Kaynakları Politikamız

Hızla büyüyen ve gelişmekte olan şirketimize, bilgi, beceri ve yetenekleriyle artı değerler katacak, gelişime ve değişime öncülük edecek insan kaynağını yaratmak, mevcut insan kaynağının sürekli gelişimini, mutluluğunu ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmek, hizmet kalitesini sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansının geliştirilmesine ve profesyonel gelişme olanaklarının oluşturulmasına tam destek vermek, yasal süreçlere tam anlamıyla uygun bir anlayışla Şirket’in vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlediği hedeflerin gerçekleşme performansına katkı sağlamak ana politikamızdır. 

Misyonumuz: Türkiye’nin en iyi eğitilmiş profesyonel satış ekibi ile  kişisel bakım ve güzellik ürünleri alanında müşterilerinin yaşam  kalitesini arttırmaktır.

Vizyonumuz: Kişisel bakım ve güzellik ürünlerinde müşterilerimiz, 
çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz nezdinde en cazip satış kanalı  olmaktır.

Kadın İstihdamında Gratis

Kasım 2017 TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadının işgücüne katılım oranı %32,5. Genç kadın işsizlik oranı ise %23,7. Kadın yönetici oranı ise sadece %16,7. Gratis olarak benimsediğimiz kültür kadının çalışma hayatına katılması yönünde.

2021 itibariyle yaklaşık 5.000 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bu sayının % 87'sini kadınlar oluşturuyor. Mağazalarımızda kadın istihdam oranımız %100. Genel Merkez dahil kadın yönetici oranımız ise %94. Sektörde en yüksek kadın istihdam oranına sahip olmanın yanı sıra en yüksek kadın yönetici oranı ile Gratis lider konumda.

//kariyer.gratis.com/wp-content/uploads/2018/10/IK-GRAFIK-01.jpg

"Güzel Bak Geleceğe" mottomuz ile müşterilerimiz kadar çalışanlarımızın da mutluluğunu önemsiyoruz. Çalışanlarımızdan; belirli dönemlerde yöneticilerini, çalıştıkları ortamı, çalışma şartlarını, Gratis'i değerlendirmesini istiyor, aldığımız geri bildirimler ile Gratis'te daha iyi bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz.

Haziran 2018'de Kariyer.net tarafından 17.'si düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri kapsamında Gratis olarak İnsana Saygı ödülünü kazandık.